WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pokazuje: 1 - 11 of 11 WYNIKÓW

XVIII RAJD SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

6 lutego 2020 r. uczniowie z klasy VI a i VI b uczestniczyli w XVIII Rajdzie Szlakami Powstania Styczniowego zorganizowanym dla uczczenia 157 rocznicy powstania styczniowego przez sosnowiecki oddział PTTK. Zanim uczniowie wyruszyli na trasę rajdu wzięli udział w miejskich uroczystościach, które odbyły się pod Dworcem PKP Sosnowiec Główny. Tutaj złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą zdobycie przez powstańców styczniowych dworca w Sosnowcu. Następnie uczniowie udali się do Maczek, gdzie rozpoczęła się trasa tegorocznego rajdu. Kilkugodzinny marsz zakończył się w okolicach Trójkąta Trzech Cesarz. Zmęczeni ale zadowoleni, z pamiątkową statuetką, uczniowie powrócili do szkoły.

 

KONKURS HISTORYCZNY „Trudne drogi do niepodległości” – II edycja

30 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu od­była się II edycja Konkursu Historycznego pt. „Trudne drogi do niepodle­głości”. Współorganizatorem konkursu – podobnie jak w zeszłym roku – była nasza szkoła. Tegoroczna edycja pt. „Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich” miała na celu przybliżyć uczniom historię po­wstań śląskich i postaw Zagłębiaków wobec nich. Drużyny, wśród których znalazła się również reprezentacja naszej szkoły w składzie – Maja Kubińska, Anna i Jakub Grabowscy, musiały zmierzyć się z pytaniami ustnymi i krótkimi te­stami sprawdzającymi wiedzę uczniów ze znajomości wydarzeń, postaci oraz miejsc związanych z trudnym dla Polski okresem kształtowania się państwowości polskiej po zakończeniu I wojny światowej.

Uroczystości miejskie z okazji 80 rocznicy agresji ZSRR na Polskę

17 września 2019r. uczennice z naszej szkoły wzięły udział w uroczysto­ściach zorganizowanych z okazji 80 rocznicy agresji ZSRR na Polskę . Organi­zatorem ich był Urząd Miejski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec i Rycerze Kolumba Rady Sosnowieckiej. Uroczystości te odbyły się w Ostrowach Górniczych w miejscu sym­bolicznego grobu rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka, gdzie uczennice złożyły kwiaty.

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KLUBU HISTORYCZNEGO AK NA GÓRZE ŚW. ANNY

12 czerwca 2019r. uczniowie kl. VIII –  Daniel Jurczak i  Szymon Kwapień wraz z opiekunem uczestniczyli w wyjeździe sosnowieckich Klubów Historycznych im. Armii Krajowej na Górę Św. Anny. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzili kościół
i klasztor powstałe pod koniec XV wieku. Wy­słuchali również krótkiego wykładu profesora Dariusza Nawrota na temat roli, jaką odegrała Góra Św. Anny w czasie III powstania śląskiego. Następnie przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Instytutu Pamięci Narodowej złożyli kwiaty pod pomnikiem na Górze Świętej Anny.  

KONKURS HISTORYCZNO – PLASTYCZNY ORAZ FOTOGRAFICZNY pt. „Zabytki sakralne Sosnowca” – VII edycja objęta honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

13 grudnia 2018r. rozstrzygnięty został konkurs historyczno – plastyczny oraz fotograficzny dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. Tegoroczna edycja – siódma z kolei, poświęcona była najstarszym świątyniom i kapliczkom oraz nekropoliom Sosnowca. Zadaniem uczniów było przygotowanie prac plastycznych lub fotograficznych przedstawiających wybrany przez nich sosnowiecki obiekt sakralny, nagrobek lub pomnik. (więcej…)

III RAJD NIEPODLEGŁOŚCI WOKÓŁ TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY

WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE– 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPOD­LEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 9 listopad 2018r. uczniowie z klasy VIII SP i III C – Oddziałów Gimnazjal­nych wzięli udział w Rajdzie Niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy organizowanym przez Sosnowiecki Oddział PTTK im. A. Janowskiego. Zanim uczniowie ruszyli na trasę rajdu poznali historię pałaców wzniesionych przez rodzinę Schronów na Środuli, a następnie zwiedzili w Muzeum w Sosnowcu wystawę pt. „Droga do Niepodległej. Listopad 1918r. w Zagłębiu Dąbrowskim” . (więcej…)

KONKURS HISTORYCZNO – PLASTYCZNY „ZABYTKI SAKRALNE SOSNOWCA”

VII EDYCJA

 „Najstarsze sosnowieckie kościoły i kapliczki”  konkurs plastyczny

„Najstarsze sosnowieckie nekropolie –  Ci, którzy oddali życie za Ojczyznę”

konkurs fotograficzny.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, już VII edy­cji KONKURSU HISTORYCZNO – PLASTYCZNEGO „ZA­BYTKI SAKRALNE SOSNOWCA”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podsta­wowych. (więcej…)

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „Trudne drogi do niepodległości”

25 października 2018r.  odbył się Międzyszkolny Konkurs Histo­ryczny  pt.„Trudne drogi do Niepodległości”. Konkurs został  zorganizo­wany przez Szkołę Podstawową nr 13 i Szkołę Podstawową nr 23 w So­snowcu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Specjalnym gościem imprezy był Pan Waldemar Dróżdż – przewodnik i społecznik. (więcej…)

Przedstawiciele Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej na uroczystościach 105 lecia Szkoły Podstawowej nr 35

15 października Amelia Marek i Zofia Michoń – przedstawicielki Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w naszej szkole, uczestniczyły wraz z opiekunem w obchodach 105 lecia Szkoły Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu. W Domu Gromadzkim w Porąbce odbyła się z tej okazji uroczysta akademia. Na 105 lecie szkoły zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich działających w Sosnowcu Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

UROCZYSTE WRĘCZENIE NOMINACJI NA STOPIEŃ MAJORA

28 września uczniowie klasy VI wraz z opiekunami uczestniczyli  w uroczystości zorganizowanej przez ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Oddział Śląski Koło Sosnowiec w Klubie Kiepury. Było to uroczyste wręczenie nominacji na stopień majora dla Żołnierza Ke­dywu Armii Krajowej z Sosnowca mgr inż. Zdzisława Mierzejewskiego. Spotkanie to było również doskonałą lekcją historii, w czasie której nasi uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie, jak ogromną rolę w dziejach Europy odegrało Państwo Polskie.

Skip to content