25 października 2018r.  odbył się Międzyszkolny Konkurs Histo­ryczny  pt.„Trudne drogi do Niepodległości”. Konkurs został  zorganizo­wany przez Szkołę Podstawową nr 13 i Szkołę Podstawową nr 23 w So­snowcu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Specjalnym gościem imprezy był Pan Waldemar Dróżdż – przewodnik i społecznik.

          W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu Sosnowca : SP nr 1, SP nr 8, SP nr 12, SP nr 13, SP 23 i SP 45. Uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością historii I wojny światowej, sprawą polską w czasie I wojny światowej oraz procesem odradzania się Państwa Polskiego.  Ponadto niezwykle istotnym zagadnieniem konkursu były dzieje Sosnowca w czasie I wojny światowej.

         Po pięciu rundach konkursu zostali wyłonieni zwycięzcy: I miejsce zajęła drużyna z SP 18, drugie – SP 23 i trzecie – SP 45. Ponadto przyznana została nagroda specjalna – indywidualna –  za najlepiej rozwiązany test. Otrzymał ją uczeń SP 18 – Szymon Rus. Gratulujemy !