Dzień Dziecka w SP13

DZIEŃ DZIECKA
życzy Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu wraz z nauczycielami .
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Dzień Dziecka w SP13 została wyłączona

Szanowni Państwo

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu informuje, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją Rozporzą­dzenia MEN  przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach została przedłużona do 7 czerwca. Jednocześnie nowe rozporządzenie daje możliwość:

  1. od 18 maja 2020r. prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie ,
  2. od 25 maja 2020r. udziału uczniów z klas I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, które organizowane będą zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/
  3. od 25 maja 2020r. udziału uczniów klas VIII w konsultacjach na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty,
  4. od 1 czerwca 2020r. udziału uczniów pozostałych klas w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

O możliwości udziału w zajęciach i konsultacjach, a także terminach i zasadach ich przeprowadzania, będziemy informować na bieżąco Rodziców uczniów poszczególnych klas przez dziennik elektroniczny.

                                                                                     Dyrekcja SP 13

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szanowni Państwo została wyłączona

„ZABYTKI SAKRALNE SOSNOWCA”

WYNIKI KONKURSU HISTORYCZNEGO

Serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej – VIII już edycji Międzyszkol­nego Konkursu Historycznego pt. „Zabytki Sakralne Sosnowca”. W tym roku  na konkurs plastyczny i fotograficzny nadesłano ponad 80 prac z 9 sosnowieckich szkół. Wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego zamieszczamy poniżej.

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego nagrody, dyplomy i podziękowania dla uczestników i opiekunów dostarczymy do szkół najpóźniej do połowy czerwca.                                                                          

 Organizatorzy konkursu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „ZABYTKI SAKRALNE SOSNOWCA” została wyłączona

KONSULTACJE

Szanowni Państwo!

W zakładce NAUKA ZDALNA umieszczona została kolejna                  
pt. KONSULTA­CJE. Od 4 maja 2020r. poza dotychczasowymi formami kontaktu, nauczyciele dostępni będą każdego tygodnia w czasie konsultacji zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie, również w zakładce NAUKA ZDALNA.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania KONSULTACJE została wyłączona

ZDROWA SZKOŁA – Bukowina Tatrzańska 2020r.

Szanowni Państwo, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, od­wołany zostaje wyjazd na zdrową szkołę do Bukowiny Tatrzańskiej w ter­minie 7-11 czerwca 2020r. Bardzo prosimy rodziców, którzy dokonali wpłat  o pobranie i wypełnienie wniosku o zwrot wpłaconych pieniędzy, a następ­nie przesłanie go na adres mailowy szkoły: sp13@sosnowiec.edu.pl

Wzór wniosku pod linkiem:

W razie problemów lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny z p. Angeliką Woźniak.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ZDROWA SZKOŁA – Bukowina Tatrzańska 2020r. została wyłączona

NAUKA ZDALNA DO 24 MAJA 2020r.,

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 16-18 CZERWCA 2020r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu informuje, iż zgod­nie z decyzją MEN przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach do 24 maja 2020r., natomiast egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagroże­niem epidemiologicznym nauka jest realizowana zdalnie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania NAUKA ZDALNA DO 24 MAJA 2020r., została wyłączona

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 informuje, iż komisja rekruta­cyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone przez rodziców kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie informujemy, że do 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek) do godz.15.00 oczekujemy na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie woli można pobrać ze strony szkoły

Uzupełnione potwierdzenie woli przyjęcia można:

–  odesłać na adres szkoły – Szkoła Podstawowa nr 13 , 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 7, 

– umieścić w skrzynce pocztowej przy wejściu do szkoły,

– złożyć w sekretariacie szkoły, który będzie czynny w dniach:

24.04.2020r. (piątek) w godz. 12.00 – 16.00

i 27.04.2020r. (poniedziałek) w godz. 11.00 – 15.00.

29.04.2020r. podana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 13 (kontakt telefoniczny w godz. 12.00 – 14.00).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do klasy I na rok szkolny 2020/2021 została wyłączona

NAUKA ZDALNA W DNIACH 21-23 KWIETNIA 2020r.

W związku z odwołaniem w planowanym wcześniej terminie egzaminów ósmoklasisty , w dniach 21-23 kwietnia 2020r. nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć klas I- VIII.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania NAUKA ZDALNA W DNIACH 21-23 KWIETNIA 2020r. została wyłączona

Szanowni Państwo

  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno­stek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza­niem COVID-19 przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach sys­temu oświaty do dnia 26 kwietnia 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z za­grożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

            W związku z zamknięciem szkół od 16.03.2020r. bardzo prosimy o śledzenie informacji przesyłanych do Państwa  poprzez dziennik elektroniczny. W utworzonej na stronie szkoły zakładce pt. NAUKA ZDALNA znajdziecie Państwo również informacje i materiały do samodzielnej pracy w domu dla uczniów.

Dyrekcja SP 13 w Sosnowcu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szanowni Państwo została wyłączona

Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego

Michał Brzeziński, zwrócił się z prośbą o pomoc w przekazaniu rodzicom uczniów informacji o realizowanym przez międzynarodowy zespół badawczy badaniu dotyczącym aktywności fizycznej dzieci w czasach epidemii koronawirusa. Badanie to pozwoli na ocenę potencjalnych skutków epidemii dla poziomu aktywności fizycznej, a szerzej zdrowia dzieci i młodzieży, a także pomoże wskazać potencjalne sposoby przeciwdziałania obniżonej aktywności fizycznej dzieci. Pozwoli to również również na ocenę różnic pomiędzy krajami oraz wewnątrz Polski (po kodach pocztowych)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego została wyłączona

Sportowy Dzień Dziecka

Dzień sportu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Sportowy Dzień Dziecka została wyłączona