WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

REKRUTACJA

REKRUTACJA – rok szkolny 2024/2025

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się elektronicznie. 
Zapraszamy do zapoznania się do terminami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Sosnowca: <<< KLIK W LINK >>>
Start rekrutacji elektronicznej od 1 do 19 marca 2024 r. dla uczniów z obwodu oraz złożenie wniosku do klasy 1 dla dzieci spoza obwodu SP13 rozpocznie się 8 kwietnia od godz. 12.00 i potrwa do 19 kwietnia do godz. 15.00
Kliknij, aby wypełnić wniosek: https://sp sosnowiec.nabory.pl/

Do szkoły będą przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami. 
Wszyscy Państwo zapisujecie dziecko do szkoły za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy.

W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy  na rok szkolny 2024/2025. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły  w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2024 do godz. 15:00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I w naszej szkole.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem, którzy chcą zapisać dziecko do naszej szkoły powinni w formularzu  rekrutacyjnym  wskazać  SP13 jako szkołę pierwszego wyboru w terminie od 8.04.2024-19.04.2024 r. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2024/2025, który należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły w nieprzekraczalnym  terminie do 19.04.2024 do godz. 15:00. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły.

W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej,  w obwodzie której mieszka.

W razie braku  dostępu do Internetu, braku  numeru PESEL  dziecka oraz  innych problemów prosimy o kontakt z naszą szkołą, w celu  ustalenia formy pomocy.

Elektronicznie uzupełniony i wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

 1. 11 Listopada (od 1 do 101, tylko nieparzyste)
 2. Bielska
 3. Dębowa
 4. gen. Leopolda Okulickiego
 5. Jedności
 6. Kolejowa
 7. Krynicka
 8. Lisia Góra
 9. Miodowa
 10. Romualda Traugutta
 11. Rzeszowska
 12. Stanisława Jędryki
 13. św. Stanisława Biskupa
 14. Wrocławska
 15. Zdrojowa

Jeśli mają Państwo pytania prosimy pisać na maila szkolnego lub telefonować na numer sekretariatu: 

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 263 84 22, (32) 292 96 68, sp13@sosnowiec.edu.pl

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Skip to content