30 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu od­była się II edycja Konkursu Historycznego pt. „Trudne drogi do niepodle­głości”. Współorganizatorem konkursu – podobnie jak w zeszłym roku – była nasza szkoła. Tegoroczna edycja pt. „Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich” miała na celu przybliżyć uczniom historię po­wstań śląskich i postaw Zagłębiaków wobec nich. Drużyny, wśród których znalazła się również reprezentacja naszej szkoły w składzie – Maja Kubińska, Anna i Jakub Grabowscy, musiały zmierzyć się z pytaniami ustnymi i krótkimi te­stami sprawdzającymi wiedzę uczniów ze znajomości wydarzeń, postaci oraz miejsc związanych z trudnym dla Polski okresem kształtowania się państwowości polskiej po zakończeniu I wojny światowej.