VII EDYCJA

 „Najstarsze sosnowieckie kościoły i kapliczki”  konkurs plastyczny

„Najstarsze sosnowieckie nekropolie –  Ci, którzy oddali życie za Ojczyznę”

konkurs fotograficzny.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, już VII edy­cji KONKURSU HISTORYCZNO – PLASTYCZNEGO „ZA­BYTKI SAKRALNE SOSNOWCA”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podsta­wowych.

 Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w każdym z kon­kursów lub dowolnie wybranym. Proponujemy:

  • konkurs plastyczny,
  • konkurs fotograficzny.

        Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym pa­tronatem  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  

Terminy nadsyłania prac (konkurs plastyczny, konkurs fotogra­ficzny) – 30 listopada 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród – na początku grudnia. Prace prosimy kierować na adres szkoły z dopiskiem – konkurs „Zabytki sakralne Sosnowca” lub dostarczyć do sekreta­riatu szkoły.

Szczegóły konkursu – w załączniku (Regulamin konkursu Zabytki Sakralne Sosnowca).