12 września 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczcili święto Edukacji Narodowej uroczystą akademią. Recytacją, śpiewem i tańcem podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauczania i wychowania. Dyrektor szkoły, pani mgr Fabiana Bartela złożyła podziękowania nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości, życząc dalszych sukcesów zawodowych.

Wychowawcy klas 5b i 7a