15 października Amelia Marek i Zofia Michoń – przedstawicielki Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w naszej szkole, uczestniczyły wraz z opiekunem w obchodach 105 lecia Szkoły Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu. W Domu Gromadzkim w Porąbce odbyła się z tej okazji uroczysta akademia. Na 105 lecie szkoły zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich działających w Sosnowcu Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.