Nauczyciel na lekcjach historii prezentował materiały edukacyjne np. „Co za historia”. Następnie uczniowie pracowali metodą projektu. Przygotowali materiały dotyczące samego powstania i jego bohaterów. Pracowali w grupach. Efektem ich pracy są plakaty, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym w celu zapoznania z projektem całą społeczność szkolną.