Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do klas pierwszych sosnowieckich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat .

Wyjątek stanowią szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.  

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 16 maja 2022 r. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klas dwujęzycznych, klas sportowych i mistrzostwa sportowego oraz klasy przygotowania wojskowego, w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej.   Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. 

KONIECZNE JEST ZAREJESTROWANIE SIĘ w systemie na stronie internetowej:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/  i dokonanie wyboru szkół i oddziałów, a także przypominamy  o terminach  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego, które są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, w zakładce: ”Rodzice i uczniowie” – rekrutacja.
Dyrekcja SP 13 w Sosnowcu