NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

Film instruktażowy dotyczący naboru, w tym również logowania do szkół ponadpodstawowych znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64 

Przypominam, że wskazane w nim daty są stworzone na potrzeby filmu. Obowiązują Państwa terminy zawarte w prezentacji lub na Kuratorium Oświaty w Katowicach. Odpowiednie załączniki są również zamieszczone na naszej stronie

mgr Barbara Hajewska-Drab

https://mapakarier.org/ – ścieżka zawodowa, miasto zawodów (obecnie istniejące zawody, nowe zawody, zawody przyszłości). Wyszukiwarka zawodów, informacje dotyczące: specyfiki pracy wybranego zawodu; pełen opis zawodu; istotne wymagania i umiejętności; przedmioty szkolne, na których należy się skupić przygotowując się do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej; przykładowa ścieżka edukacyjna- z uwzględnieniem wszystkich typów szkół (technikum, liceum, szkoła branżowa); statystyki dla zawodu- jakie jest zapotrzebowanie na dany zawód, statystyki dla zawodu (rynek pracy, zarobki)

www.doradztwo.ore.edu.pl – zakładka Wybieram zawód

http://www.koweziu.edu.pl/wybór-zawodu – Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

http//psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalności/wyszukiwarka-opisow-zawodow – wyszukiwarka zawodów występujących na rynku pracy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.  znajdziecie Państwo na stronie:

https://liblink.pl/sDdur3ot6l

mgr Barbara Hajewska-Drab