Uczniowie klas I-III przez cały rok szkolny brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Klasa w terenie”. Głównym celem projektu było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Wszyscy uczniowie doskonale zrealizowali 7 zadań, w wyniku czego szkoła otrzymała certyfikat, a uczniowie dyplomy za wzorowy udział.

Gratulujemy!

Opracowali: wychowawcy klas I-III i Współorganizujący proces kształcenia