W roku szkolnym 2023/24 klasa IIb brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Tegoroczna edycja pod kryptonimem „Na tropach dobroczynności” stała się  świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie uczniowie pielęgnowali dbanie o siebie, o innych i o wszystko, co ich otacza. Projekt był zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/24

Serdecznie gratulujemy.

Opracowała: Wychowawczyni kl. IIb