Ogłaszamy zbiórkę słodyczy i przyborów plastycznych na rzecz podopiecznych placówek wychowawczych z Sosnowca i Katowic. Dary proszę przekazywać opiekunom SKW (Joanna Kupajska, Monika Koba, Adrian Dela) lub zostawić na portierni.

Dziękujemy Szkolne Koło Wolontariatu
Opracowała mgr Monika Koba