2 grudnia 2021 uczniowie klas V i VII b udali się na wycieczkę do Wieliczki oraz Centrum Przyrodniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przemierzając trasę turystyczną dzieci pokonały 800 schodów, schodząc na głębokość około 320 m. W kopalni uczestniczyli w programie „Śladami legend”. Podziwiając prace artystyczne wykonane z soli, młodzież zapoznała się z historią tego miejsca. Uczniowie poznali legendę o św. Kindze, dawne narzędzia i maszyny górnicze służące do wydobycia soli. Ciekawą atrakcją było spotkanie ze Skarbnikiem, uczestniczenie w zabawie ruchowej oraz wcielenie się w legendarne postacie. Na koniec na uczestników czekał pyszny obiad.

Kolejną atrakcją była wizyta na Uniwersytecie Jagiellońskim i zwiedzanie dwóch wystaw: zoologicznej i geologicznej. Wystawa „Niesamowity świat zwierząt” obejmowała przegląd współczesnych zwierząt, pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami; pochodzenie ewolucyjne człowieka jako gatunku, jego pozycja w świecie zwierząt oraz wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność.

Wystawa „Ziemia kiedyś i dziś” obejmowała: historię życia na Ziemi od pojawienia się żywych organizmów, przez wielkie wymierania i zlodowacenia aż po czasy współczesne; budowę wnętrza Ziemi, przegląd skał budujących skorupę ziemską, procesy wulkaniczne, plutoniczne i krasowe, przegląd minerałów i kamieni szlachetnych.

Wycieczka była niezwykle atrakcyjna i wprawiła uczniów w cudowne humory. Podróży towarzyszyło radosne śpiewanie oraz liczne żarty. Młodzież oraz nauczyciele serdecznie dziękują rodzicom za pomoc w jej zorganizowaniu.

mgr Bożena Kubala mgr Małgorzata Musiał mgr Małgorzata Woźniak-Kutek

https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr13wsosnowcu/videos/991102031822839