Przypominamy uczniom klasy VIII o rozpoczynających się w poniedziałek 15.04.2019r. egzaminach ósmoklasisty. Uczniowie powinni stawić się w szkole o godz. 8.30
z legitymacją szkolną i długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

                                                                             Dyrekcja SP 13