Przypominamy uczniom klas III oddziałów gimnazjalnych o rozpoczynających się jutro tj. 10.04. 2019 r. egzaminach gimnazjalnych. Uczniowie powinni stawić się w szkole  o godz. 8.30 z legitymacją szkolną i czarnym długopisem lub piórem. 

Dyrekcja SP 13 w Sosnowcu