„O Polsko! Święte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojców mych domu”.
Te piękne słowa wiersza Edwarda Słońskiego wybrzmiały dzisiaj bardzo uroczyście na szkolnej akademii. Cała społeczność SP 13 uczciła 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękujemy za obecność Pani Radnej Zuzannie Samul.
Dziękujemy również uczniom klasy VIII i VII oraz nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

Organizatorzy: nauczyciel historii, nauczyciel geografii, nauczyciel muzyki, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne