Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu.
Życzę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom dużo wypoczynku podczas ferii zimowych.
Niech okres ferii będzie czasem niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć.
Mam nadzieję, że z nową energią wrócimy do zajęć szkolnych w drugim półroczu.
Pamiętajcie o bezpieczeństwie własnym oraz osób towarzyszących.
Fabiana Bartela – Dyrektor szkoły.
Czas ferii zimowych 14-27 lutego 2022 r.