Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu informuje, iż zgodnie z decyzją przekazaną przez Premiera RP, w dniach 12-13 marca 2020r. w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu. W tych dniach będą wydawane obiady o zwykłej porze (prosimy o ewentualne ich odwoływanie do godziny 8:30).

Od 16 marca 2020r. tj. od poniedziałku do 25 marca 2020r. zajęcia w szkole zostają zawieszone, a szkoła zamknięta.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować.