DZIEŃ SPORTU – 01.06.2020 r. – WYNIKI 

                      CZĘŚĆ SPORTOWA   KL. I- III SP

1 miejsce –   II A

2 miejsce –   III A

3 miejsce –   I A

4 miejsce –   I B

                  CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA KL. I- III SP

1 miejsce –   II A

2 miejsce –   III A

3 miejsce –   I A

3 miejsce –   I B

                      CZĘŚĆ SPORTOWA   KL. IV- VIII SP

1 miejsce –   IV A

2 miejsce –   VI B

3 miejsce –   V B

4 miejsce –   VI A

5 miejsce – VIII A

6 miejsce – V A

7 miejsce – VII A

                  CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA KL. IV – VIII SP

1 miejsce –   IV A

2 miejsce –   V A

3 miejsce –   V B

4 miejsce –   VI B

5 miejsce – VI A

6 miejsce – VII A

7 miejsce – VIII A

       Pracę uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:

mgr Agnieszka Miodek – Wiktorzak, mgr Helena Pieczyk,

mgr A. Kapuścik oraz mgr Adrian Eliasz.