Michał Brzeziński, zwrócił się z prośbą o pomoc w przekazaniu rodzicom uczniów informacji o realizowanym przez międzynarodowy zespół badawczy badaniu dotyczącym aktywności fizycznej dzieci w czasach epidemii koronawirusa. Badanie to pozwoli na ocenę potencjalnych skutków epidemii dla poziomu aktywności fizycznej, a szerzej zdrowia dzieci i młodzieży, a także pomoże wskazać potencjalne sposoby przeciwdziałania obniżonej aktywności fizycznej dzieci. Pozwoli to również również na ocenę różnic pomiędzy krajami oraz wewnątrz Polski (po kodach pocztowych)