Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie języka angielskiego z okazji „Europejskiego Dnia Językowego”.
Konkurs będzie odbywać się w trzech kategoriach.
KLASY I – III:
Uczniowie wykonują samodzielnie pracę plastyczną dowolną techniką przedstawiającą symbole kulturowe, geograficzne, historyczne jednego kraju europejskiego. Prace należy wykonać na kartkach A4. Praca powinna zawierać nazwę kraju oraz imię i nazwisko autora.
KLASY IV – VI:
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu w dowolnej technice plastycznej słowniczka obrazkowego zawierającego słownictwo z dowolnej kategorii tematycznej, np. sports, animals, school, clothes, jobs itp. przetłumaczone na co najmniej 5 europejskich języków obcych (dowolnie przez siebie wybranych).
Słownik powinien zawierać:
stronę tytułową (Picture Dictionary) + imię i nazwisko autora
15 –30 słówek z wybranej kategorii przedstawionych w formie graficznej oraz przetłumaczonych na co najmniej 5 języków obcych

Ponadto prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
forma książki
format – maksymalnie A4
KLASY VII – VIII:
Uczniowie wykonują dowolną techniką projekt z powiedzeniami / przysłowiami w różnych językach oraz zilustrowaniem ich, np. piszą sobie po polsku przysłowie: darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, wyszukują co najmniej dwa odpowiedniki w innych językach oraz robią do tego ilustrację i to wszystko ma się składać na 1 plakat.
Praca powinna zawierać 5 powiedzeń / przysłów.
Format – A3

Uczniowie dostarczają prace w terminie od 28.09.20 do 02.10.20 do nauczycieli j. angielskiego:
P. I. Szczepańska, P. M. Musiał