Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, klasy I – III od 18 stycznia 2021r. wracają do nauki w trybie stacjonarnym, natomiast wydłużony zostaje okres nauki zdalnej w klasach IV – VIII począwszy od 18.01.2021r. do 31.01.2021r.

Dyrekcja SP 13