19 stycznia br. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu online
z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mateuszem Bochenkiem – reprezentantem naszego regionu. Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiegała kariera polityczna jednego z najmłodszych posłów w naszym sejmie. Mogli zadawać pytania dotyczące pracy poselskiej i życia prywatnego Pana Mateusza Bochenka.

Pan Poseł chętnie na nie odpowiadał. Zachęcał młodych ludzi do aktywności społecznej i działania na rzecz środowiska lokalnego i kraju. Spotkanie spotkało się z akceptacją młodzieży, wzbudziło jej zainteresowanie sprawami regionu i kraju.