W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Trzymaj formę”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W ramach programu każda klasa przygotowuje projekt. Projekty ( plastyczne, techniczne, sportowe, teatralne, multimedialne itd.) zostaną zakończone prezentacją uzyskanych przez uczniów rezultatów. Życzymy wszystkim klasom powodzenia!

Koordynatorzy programu: Barbara Malus i Anna Kapuścik