19 marca rodzice naszych uczniów mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pedagogiem – panią Irminą Matyszkiewicz. W czasie krótkiej prelekcji zatytułowanej – „Jak dogadać się z nastolatkiem?” rodzice mogli dowiedzieć się jakie najczęstsze problemy występują w komunikacji z młodymi ludźmi, jakie są ich oczekiwania wobec dorosłych, a co najważniejsze ich potrzeby wynikające z okresu rozwoju, w którym się znaleźli. Szczególną uwagę w czasie spotkania zwrócono na potrzebę okazywania emocji zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.