Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 informuje, iż komisja rekruta­cyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone przez rodziców kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie informujemy, że do 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek) do godz.15.00 oczekujemy na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie woli można pobrać ze strony szkoły

Uzupełnione potwierdzenie woli przyjęcia można:

–  odesłać na adres szkoły – Szkoła Podstawowa nr 13 , 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 7, 

– umieścić w skrzynce pocztowej przy wejściu do szkoły,

– złożyć w sekretariacie szkoły, który będzie czynny w dniach:

24.04.2020r. (piątek) w godz. 12.00 – 16.00

i 27.04.2020r. (poniedziałek) w godz. 11.00 – 15.00.

29.04.2020r. podana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 13 (kontakt telefoniczny w godz. 12.00 – 14.00).