W związku z odwołaniem w planowanym wcześniej terminie egzaminów ósmoklasisty , w dniach 21-23 kwietnia 2020r. nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć klas I- VIII.