Dnia 23 marca 2022r roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli z Komisariatu Policji III w Sosnowcu . Policjanci uświadamiali, co to jest cyberprzemoc, wskazywali na inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży z użyciem Internetu, komputera, telefonu komórkowego oraz jak z nimi walczyć.Policjant radził, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą, wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy lub skontaktować się z profesjonalistami.Podczas spotkania nie zabrakło kwestii związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich.Pamiętajmy! Kompromitujące i poniżające treści umieszczone w sieci są dostępne dla wielu osób w bardzo krótkim czasie, a wpisy pomimo, że zostaną usunięte, to ich kopie i tak pozostają do odtworzenia. Stop przemocy w internecie. Nikt nie pozostanie anonimowy w sieci.Rodzicu , kontroluj Twoje dziecko. Drodzy uczniowie, od razu zgłaszajcie rodzicom niepokojące sygnały .

Opracowała :Fabiana Bartela dyrektor SP 13 w Sosnowcu