Informujemy, że od dnia 25.03.2022 roku od godziny 12.00 będzie do wglądu w sekretariacie szkoły lista kandydatów zakwalifikowanych  do klasy pierwszej. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z listą, oraz osobiste złożenie w sekretariacie oświadczenia  potwierdzającego wolę przyjęcia kandydata w terminie od 25 marca 2022 r od godziny 12.00 do 31 marca 2022 roku do godziny 15.00.