Informujemy że koszt obiadów za maj wynosi
20 x 3,70 =74,00
Prosimy o terminowe wpłaty do 10 każdego miesiąca.
Niewykorzystane obiady w miesiącu kwietniu zostaną odliczone w maju