13 czerwca  uczniowie klasy ósmej odbyli spacer w Parku Gródek, czyli słynnych polskich Malediwach, które znajdują się w miejscu starego kamieniołomu dolomitu w Jaworznie. Następnie uczestniczyli w grze terenowej w Geosferze- Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej. W założeniach funkcjonowania tego Ośrodka jest pokazanie nierozerwalnej więzi pomiędzy wszystkimi elementami środowiska przyrodniczego, a także na pokazaniu ciągłych przemian ewolucyjnych świata roślin i zwierząt. Edukacyjne działania zakończono przyjemnym odpoczynkiem przy ognisku.

Organizator : wychowawca