OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2020 WYNOSI
   9 dni  x 3,70=33,30
Termin płatności do 10go stycznia