OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 2 W SOSNOWCU ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

MIEJSCE: UL. STASZICA 62 SOSNOWIEC

PONIEDZIAŁEK – 13.01.2020r.

8:00 – 11:00        Zajęcia rekreacyjno – sportowe
8:00 – 11:00 Misz – Masz – zajęcia zintegrowane

WTOREK – 14.01.2020r.

8:00 – 9:30 Robotyka
8:00-9:30 Misz – Masz – zajęcia zintegrowane
11:20-12:50 Robotyka

ŚRODA – 15.01.2020r.

8:00 – 11:00 Zajęcia rozwijające kreatywność dziecka
8:00 – 11:00 Zajęcia promujące zdrowie

CZWARTEK – 16.01.2020r.

8:00 – 11:00 Zajęcia muzyczno – plastyczne
9:30 – 11:00 zajęcia wokalno – aktorskie

PIĄTEK – 17.01.2020r.

12:50 – 16:00 zabawa z językiem angielskim

PONIEDZIAŁEK – 20.01.2020r.

8:00 – 11:00 Warsztaty plastyczne

WTOREK – 21.01.2020r.

8:00 – 11:00 Warsztaty plastyczne

ŚRODA – 22.01.2020r.

11:30 – 16:00 Zajęcia czytelnicze

CZWARTEK – 23.01.2020r.

11:20 – 14:25 Zajęcia wokalno – aktorskie
12:55 – 16:00 Koło rekreacyjno – sportowe

PIĄTEK – 24.01.2020r.

8:00 – 11:00 zajęcia integracyjne

 FERYJNY GRAFIK 2020 NA STRONE