Odpłatność za obiady za miesiąc WRZESIEŃ 2019

19 x 3,70 = 70,30 gr

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady do 10 każdego miesiąca.
Od nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki!