Serdecznie zapraszamy uczniów i naszych absolwentów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz byłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu do udziału
w konkursach organizowanych z okazji stulecia istnienia naszej szkoły. Regulaminy konkursów dostępne są w szkole oraz na stronie naszej szkoły w zakładce 100-lecie SP 13.

Wszystkich chętnych zapraszamy także do udziału w turniejach sportowych organizowanych z okazji 100-lecia SP 13. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie
się z regulaminem Turnieju Szachowego i Turnieju Tenisa Stołowego.

Regulaminy konkursów:

REGULAMIN_ KONKURSU _MOJA SZKOŁA TERAZ I ZA 100 LAT
regulamin turnieju tenisa stołowego 21.11.19 r.
regulamin turnieju szachowego w SP 13_19.11.2019
konkurs plastyczny SZKOŁA MOICH MAREZŃ (regulamin, zgoda rodzica, karta zgłoszeniowa)
REGULAMIN_ KONKURSU _MOJA SZKOŁA TERAZ I ZA 100 LAT
REGULAMIN KONKURSU 2 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO