Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu

OGŁASZA NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy trwać będą od 1 do 17 marca 2023 roku ,w godzinach: 8:00 – 15:30

Szczęśliwa 13” – na dobry początek!

OFERTA SZKOŁY:

☺ w szkole odbywają się zajęcia sportowe (tenis stołowy, szachy), zajęcia Aikido;

☺ szkoła posiada pracownię komputerową;

☺ wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i projektory lub monitory interaktywne;

☺ szkoła dysponuje gabinetem logopedycznym, gabinetem psychologa,gabinetem pedagoga,salą gimnastyczną, salą do zajęć rekreacyjnych, placem zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym;

☺ sale specjalistyczne: sala SI, sale „Doświadczenia Świata” wyposażone są w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Posiadamy nowy sprzęt TOMATIS;

☺ szkoła zapewnia opiekę uczniom w świetlicy szkolnej w godzinach: 6:30 – 16:30;

☺ uczniowie mogą korzystać z obiadów w nowej stołówce szkolnej;

☺ uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w zależności od potrzeb i własnych zainteresowań;

☺ w szkole funkcjonują klasy integracyjne.

Bierzemy udział w akcjach ogólnopolskich: Trzymaj formę, Owoce w szkole, Mleko dla ucznia, Program eTwinning, Góra Grosza.

Posiadamy radiowęzeł, z którego na przerwach płynie ulubiona muzyka uczniów.

Nasza Szkoła oferuje pomoc specjalistów: psycholog, pedagog szkolny,pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta SI, rewalidanci.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, lekcje kończą się w klasach 1 -3 najpóźniej o godzinie 12.30.

Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie – nr tel 32 263 84 22

Wszelkie dodatkowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej:

www.sp13-sosnowiec.pl

27.02.2023r. zapraszamy na Drzwi Otwarte:

w godz.9.00-12.00-zapraszamy na spacer po naszej szkole, a w godz. 16.00- 18.00 – na zajęcia dla naszych Gości 🙂

Zapraszamy !