Termin dostarczenia pracy: 27 wrzesień 2021

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

Cel:
– promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

-propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki.

Regulamin:

Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie i wykonują plakat w formacie A3 lub większym.

Pracę można wykonać dowolną techniką. Pracę należy wykonać samodzielnie, bez udziału osób trzecich. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

Klasy I – III: uczniowie wykonują logo „Europejskiego Dnia Języków Obcych” zatytułowane „The European Day of Languages”

Klasy IV- VI: uczniowie wykonują plakat reprezentujący kulturę kraju europejskiego zarówno w języku polskim, jak  i angielskim, używając prostych zwrotów oraz słownictwa. W  tytule proszę podać nazwę kraju w j. angielskim.

Klasy VII – VIII: uczniowie wykonują plakat reprezentujący kulturę europejskiego kraju w języku angielskim, używając zdań złożonych oraz zaawansowanego słownictwa. Tytuł powinien być stworzony przez autora pracy w j. angielskim.

Prace należy dostarczyć do p. Małgorzaty Musiał lub p. Izabeli Szczepańskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału. Życzymy powodzenia.

Nauczyciele j. angielskiego