Bardzo prosimy uczniów klas IV-VIII o przesyłanie zdjęć prac na „Jesienny konkurs artystyczny” na adresy:

musialang13@gmail.com

Należy wysłać 2 zdjęcia „
1. Wykonawca + praca
2. Sama praca.

Dziękujemy!