Współczesna pedagogika słusznie przyznaje muzyce ważną rolę
w ogólnym kształceniu  i wychowaniu. Muzyka dysponuje bardzo różnymi formami aktywności: śpiew, gra na instrumentach, rytmiczna recytacja, ruch przy muzyce, tworzenie i słuchanie muzyki. To sprawia, że pełni ona wyjątkową rolę w profilaktyce
i terapii. W zajęciach  w naszej szkole wykorzystano terapeutyczne misy dźwiękowe oraz różne melodie relaksacyjne
w celu przeprowadzenie ćwiczeń odprężających oraz doskonalących koncentrację.
 Tą innowacyjną metodę zastosowano do zajęć w klasie IV b. Zajęcia uczyły metod poprawiających koncentrację oraz relaksacji, tak potrzebnych  w codziennym wypełnianiu obowiązków. Uczniowie uczyli się również pracy w grupie oraz sposobów komunikacji,
w tym niewerbalnej. Zajęcia przeprowadzone były przez dyplomowanego masażystę –
mgr Małgorzatę Musiał.  Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i sprawiały radość uczestnikom.