Sprawozdanie finansowe za 2018 r. jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.