ODLICZENIA ZA OBIADY Z TYTUŁU NIEOBECNOŚCI DZIECI W SZKOLE –NAUKA ZDALNA –NADPŁATA BĘDZIE POMNIEJSZONA W MIESIĄCU  WRZEŚNIU

Rodzice dzieci korzystających z obiadów otrzymają informację od wychowawcy o kwocie jaką należy wpłacić.