Akcja „Góra Grosza” została podsumowana. W tym roku szkolnym zebraliśmy kwotę 291złotych 4grosze. Wszystkim, którzy wspomagali nasze działania: uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom serdecznie dziękujemy.
Zebrana kwota została przesłana do siedziby Towarzystwa ,,Nasz Dom” w Warszawie.

Samorząd Szkolny z opiekunami. GÓRA GROSZA XIX edycja