31 maja 2021 roku (za pomocą Microsoft Teams) odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Matki. Pierwszoklasiści składali  życzenia swoim mamom, recytowali wierszyki
i śpiewali piosenki, trzymając w ręku własnoręcznie wykonane serduszka. Dzieci postarały się, aby to święto przebiegało w wyjątkowej atmosferze.