W klasie 2b odbył się Dzień Głośnego Czytania w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu: „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. W tym dniu Pani Ewa Migas, nauczycielka biblioteki szkolnej, przeczytała uczniom książkę B. Gawryluk pt. „Badyl – pies policyjny”. Uczniowie  dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają zwierzęta w życiu człowieka, jak należy o nie dbać i jak się nimi opiekować. Na zakończenie wspólnie wykonali papierową pizzę pt. „Jestem dobry dla zwierząt”.

Opracowała: Wychowawczyni kl.2b