Ze świetlicy szkolnej korzysta wiele wyjątkowych dzieci, dlatego trudno było wyłonić te, które najbardziej zasługują na tytuł „Wzorowego Świetliczaka”. 

Wychowawcy świetlicy brali pod uwagę takie cechy jak wzorowa kultura osobista, uśmiech, bycie koleżeńskim, chęć pomagania innym,  zaangażowanie w sprawy świetlicowe, dbanie o naszą wspólną przestrzeń, udział w zajęciach i konkursach … i tym sposobem udało się wyłonić grupę dzieci, które najbardziej zasługują na ten zaszczytny tytuł:

Marcelina Sass klasa 1a

Lena Kostrzewska klasa 1a

Emilia Gola klasa 1b

Adriana Najartjan klasa 1b

Patryk Lipczewski klasa 2a

Liliana Czuba klasa 2a

Emilia Nogacaka klasa 3a

Oliwia Mól klasa 3 a

Kornelia Rojkowska klasa 3a

Helenka Więcek klasa 3a

Wiktoria Karaś klasa 4a

Gratulujemy naprawdę  wyjątkowym dzieciakom i ich Rodzicom! Zaszczyt tym większy, że dyplomy dzieci otrzymały z rąk samego Pana Prezydenta miasta Sosnowiec Arkadiusza Chęcińskiego! 

Opracowała Beata Margol – wychowawca świetlicy