29.01.2019r. wtorek

UWAGA ! Rodzice uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych oraz klasy VIII szkoły podstawowej

 Stołówka szkolna

16.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły na temat egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty

Sale lekcyjne 17.00 – zebrania z wychowawcami

VIIIA p. mgr Jadwiga Gil sala 12

IIIA p. mgr Adrian Eliasz sala 20

IIIB p. mgr Anna Kapuścik sala 1

IIIC p. mgr Izabela Szczepańska sala 4