Rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych oraz obecnej klasy I i II prosimy o składanie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” w sekretariacie szkoły w terminie do 17 maja 2019r.

——->KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019 2020