W dniu 15.10.18 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu odbyło się głosowanie uczniów SP nr 13 w Sosnowcu w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Wyniki głosowania:

1 miejsce      ,, Zakup szafek szkolnych’’  Liczba głosów :  131          

2 miejsce      ,, Doposażenie pracowni biologicznej – multimedia’’ Liczba głosów :   37                

3-4 miejsce  ,, Świetlica moich marzeń’’  Liczba głosów :   13      

3-4 miejsce  ,, Zakupienie sprzętu multimedialnego – laptopa oraz rzutnika do pracowni matematycznej’’    Liczba głosów :   13